Política de privacitat

Qui som?

Consell Comarcal de les Garrigues

  • Adreça postal: av. Francesc Macià, 54, 25400 les Borges Blanques (Lleida)
  • Dades de contacte: dpd@garrigues.cat 973 142 658.
  • El nostre Delegat de Protecció de Dades és: dpd@garrigues.cat


Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Finalitat

+ info

Dades tractades

Legitimació

Consultes

Les consultes es poden sol·licitar a través d’aquest formulari.

Nom, cognoms, DNI/NIF/NIE, correu electrònic, adreça postal i la informacion necessària per a la seva sol·licitud

Consentiment de l’interessat.

Inscripcions

Gestion de la sol·licitud d’inscripció | Banc de terres de les Garrigues, entre altres.

Nom, cognoms, DNI/NIF/NIE, correu electrònic, adreça postal, documents justificatius de la propietat de les finques.

Consentiment de l’interessat.

Quant temps conservarem les teves dades?

El període de conservació de les dades personals facilitades dependrà de les finalitats per a les quals els tractem:

Finalitat

Període de conservació

Tramitació de consultes

Durant el període necessari per atendre la seva sol·licitud  

Tramitació de inscripcions

Durant el període necessari per atendre la seva sol·licitud.

En qualsevol cas, podrem conservar les seves dades personals, degudament bloquejades, per l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, durant els terminis que legalment determini cada normativa que resulti d’aplicació.

Amb qui compartirem les seves dades?

Les seves dades personals no seran comunicades a tercers a excepció d’aquells prestadors de serveis necessaris per  complir amb alguna de les finalitats.

Quins drets tens en matèria de protecció de dades?

El Consell Comarcal de les Garrigues garanteix la màxima confidencialitat de les seves dades personals, i, a més, et garanteix l’exercici dels teus drets a través de l’adreça de correu electrònic dpd@garrigues.cat

Aquests drets són:

  • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Oposar-se al tractament.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades.
  • Rebutjar decisions individuals automatitzades
  • Si escau, revocar el seu consentiment atorgat.

Per a exercir qualsevol dels drets descrits, podríem sol·licitar-li còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat.

A més, l’informem que poden dirigir les seves reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Canvis en la política de privacitat

El Consell Comarcal de les Garrigues  reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, comunicarem els canvis introduïts amb una raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Registre d’activitats de tractament

Podeu consultar el Registre d’Activitats de Tractament.