ESTUDI D’HABITATGE SOCIAL A LES GARRIGUES

Realitzat per la Cooperativa Femmés Solucions.

Presentació pública de l’Estudi: Granyena de les Garrigues, 25 d’octubre de 2023.

En l’impuls i el repte demogràfic que ens hem marcat a la comarca de les Garrigues en la lluita contra el despoblament, un dels pilars fonamentals és l’habitatge. Així doncs, seguint amb les accions per revertir aquesta problemàtica a la comarca, la Cooperativa Femmés Solucions va realitzar un estudi sobre habitatge social i polítiques d’habitatge.

El parc públic d’habitatge, entès com un conjunt d’habitatges gestionats amb criteris públics, ha estat un dèficit històric dels municipis, especialment de l’àmbit rural. A més, a les Garrigues no s’ha fomentat la cultura del lloguer ni tampoc la del parc públic d’habitatge.

El Consell Comarcal de les Garrigues ha vist necessari poder disposar d’un Estudi d’habitatge social on es visualitzi quines possibilitats específiques tenen cada un dels ajuntaments de la comarca i, a la vegada, disposar d’una guia amb propostes generals per tirar endavant polítiques d’habitatge encarades a fomentar, impulsar i fer realitat la disposició d’habitatge per a la ciutadania.

Hi ha diferents raons per les quals es produeix el despoblament. Algunes són: canvis demogràfics; migració; declivi econòmic; falta d’infraestructures i serveis. Així doncs el despoblament té diverses conseqüències negatives per a les àrees afectades: pot acabar provocant un deteriorament de l’economia local, la pèrdua de serveis i la disminució de la qualitat de vida; a la vegada, el despoblament pot tenir un impacte ambiental, ja que pel que fa a l’agricultura les terres poden quedar abandonades i, per tant, deixar de ser gestionades i patir una degradació, amb els riscos que això pot comportar per al territori.

Així doncs, per fer front al despoblament fa falta que els ens locals i els ens supralocals implementin tot un seguit de polítiques i mesures per fomentar el desenvolupament econòmic i la millora de les infraestructures, per promoure la creació de llocs de treball i per oferir incentius per atreure nova població. I una de les matèries rellevants a tenir en compte en aquest sentit són les polítiques d’habitatge, tema objecte d’aquest estudi.

Podeu consultar l’Estudi en l’enllaç següent:

ESTUDI HABITATGE SOCIAL