Catalunya concedeix ajuts de fons europeus per a la rehabilitació energètica de 8.800 habitatges

SEGRE.COM 30/06/2024

A les vegueries d’Alt Pirineu i Aran i de Ponent ja s’han concedit ajuts per obres en 542 habitatges, dels 875 que han sol·licitat algun tipus de subvenció.

Actualment, bona part del parc d’edificis de Catalunya té un aïllament energètic deficient, el que es tradueix en un augment del cost de la factura de llum i gas que paguen les famílies. Intervencions en la façana, coberta i tancaments dels habitatges permeten aconseguir una millora significativa de l’eficiència energètica d’un immoble. En aquest sentit, a les vegueries d’Alt Pirineu i Aran i de Ponent ja s’han concedit obres en 542 habitatges dels 875 que han sol·licitat ajudes dels fons europeus Next Generation per a la rehabilitació energètica.

Els fons Next Generation de la Unió Europea suposen la injecció econòmica més gran de la història per a la rehabilitació energètica d’edificis per tal de millorar l’eficiència energètica de les llars i lluitar contra el canvi climàtic. A Catalunya li toquen 480 milions d’euros del fons i se’n podrien beneficiar uns 50.000 habitatges fins a l’any 2026.

Els objectius d’aquests ajuts són reduir el consum d’energia primària no renovable, com són el gas natural, el carbó o el petroli; disminuir la demanda d’energia per a calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració; i l’eliminació de l’amiant dels edificis.

Ajudes per a la rehabilitació de l’habitatge

Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables.

On adreçar-se?

DADES

SEGRE.COM 30/06/2024